Cookie- en privacyverklaring

Cookie- en privacyverklaringDe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

In verband met deze wet heb ik als eigenaar van Via SuuS Fotografie een cookie- en privacyverklaring opgesteld in begrijpelijke bewoordingen, zoals de wet voorschrijft. Mochten er toch nog onvolkomenheden of onduidelijkheden in mijn verklaring zitten, dan hoor ik dat uiteraard graag via het contactformulier op mijn website, of via info@viasuusfotografie.nl.


Suzanne de Lange, Nieuw-Vennep 24 mei 2018
1. Bedrijfsgegevens


Via SuuS Fotografie

Bosstraat 4

2153 AJ  Nieuw-Vennep

www.viasuusfotografie.nl

info@viasuusfotografie.nl

KvK 70522553
2. Doel


Als ZZP-er gebruik ik uw gegevens alleen voor zover deze voor de uitoefening van mijn bedrijf noodzakelijk zijn, ik doe er niets geks mee. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.


Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden louter en alleen gebruikt om contact met u op te kunnen nemen.
3. Welke gegevens worden verzameld?


Contactgegevens, gegevens die (wettelijk) verplicht zijn door de Belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden door Via SuuS Fotografie bewaard.

Foto's die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden door mij minimaal 1 jaar bewaard als back-up waar u gebruik van kunt maken mocht u uw bestanden verliezen. Al uw foto's worden onmiddellijk uit al mijn systemen verwijderd zodra u hier als opdrachtgever om vraagt.
4. Met wie/waarmee kunnen uw gegevens worden gedeeld?


I. Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen worden de fiscaal verplichte gegevens verwerkt in mijn financiële administratie bij Muis Software. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.   II.Voor e-mail maak ik gebruik van One.com. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.III.Voor het versturen van de digitale bestanden van uw foto's maak ik doorgaans gebruik van Wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van

toepassing.
5. Bewaarduur van uw gegevens


Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen, totdat ik zelf besluit deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.
6. Delen van persoonsgegevens met derden


Via SuuS Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Via SuuS Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
7. Cookies


Via SuuS Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren kan werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen indien gewenst.


Social Media

Ik wil het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media knoppen. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van deze cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Ik gebruik de knoppen van de volgende social media kanalen: Facebook, Instagram.

Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen door om te weten wat zij met de door hen verzamelde informatie doen.


Zelf verwerk ik geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.
8. Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens


Uw gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij ik alle beveiligingsmogelijkheden gebruik. Waar beschikbaar, gebruik ik tweetraps authentificatie. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord.
9. Recht op inzage, correctie en verwijdering


U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via het contactformulier op mijn website.
10. Recht op intrekking van verleende toestemming


U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).

Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto's (portretrecht, zoals een modelovereenkomst/quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.
11. Recht om een klacht in te dienen


U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


© Copyright. All Rights Reserved.